เสาเข็มในอาคารเดียวกัน อ่าน 7,671

อาคารธรรมดาโดยทั่วไป อาคารเดียวกัน ความโตของเสาเข็ม จำนวนของเสาเข็มในแต่ละฐานราก ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แต่ระดับปลายเสาเข็มที่อยู่ในดิน (PILE TIP) ควรเท่ากันหรืออยู่ระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการทรุดตัวที่ใกล้เคียงกัน (แล้วจะหาว่าเราไม่เตือน)

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)