แบบรูป (Drawing) กับผู้จบใหม่ ทำไงดี อ่าน 3,395

การทำงานควรถือว่า แบบไม่ใช่พระเจ้า มีข้อผิดพลาดได้ เราไม่ควรทำตามแบบผิด ๆ แต่ถ้าเราทำนอกเหนือจากแบบโดยไม่ได้รับความเห็นชอบแล้วล่ะก็ท่านเอ๋ย ท่านอาจจะเจออัดแบบเต็ม ๆ อยู่คนเดียว (นรกทั้งเป็น) เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ เมื่อพบว่าแบบมีข้อบกพร่อง ไม่ควรด่วนสรุปด้วยตนเอง ควรเร่งปรึกษาผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจ้างโดยด่วน มิฉะนั้นงานของท่านไม่ราบรื่น แน่ ๆ แต่เมื่อท่านมีประสพการณ์มากพอ ท่านจะรู้เองว่าข้อบกพร่องที่ท่านพบในแบบ เป็นข้อบกพร่องจริง หรือเท็จ และสิ่งใดควรหรือไม่ควรปรึกษาผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจ้าง

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)