Ebook - Flash / Mobile : หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน รุ่นขยายความเพิ่มเติม (BRIDGE DESIGN Manual in Thai version) อ่าน 19,168

Ebook - Flash / Mobile : หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual in Thai version)

โดย รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ (เว็บไซต์ของ ดร.สมโพธิ์)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และนำมาขยายความเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษา โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว | ONLY @ TumCivil.com

หนังสือที่จัดทำนี้สามารถดูได้อย่างเดียวผ่านหลายอุปกรณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆวิศวกร ช่าง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

หนังสือนี้ ขออนุญาตดูได้อย่างเดียวก่อนนะครับ........ไว้อนาคตเผยแพร่แบบให้พิมพ์ได้จะแจ้งให้ทราบ

 


*สำหรับท่านที่ใช้มือถือ / iPhone / iPad / Android ระบบจะ ตรวจสอบอัตโนมัติ และเปิดให้คุณเองครับ (แนะนำเปิด 3G / WIFI)

[ สามารถดูหนังสือเวอร์ชั่นเต็มๆได้ที่นี่ - iPad / iPhone / Galaxy Tab / Amazon Kindle]
 

 

หนังสือไม่แสดง ให้คลิก icon มุมซ้ายล่าง Show Full Screen

[ สามารถดูหนังสือเวอร์ชั่นเต็มๆได้ที่นี่ ]

TumCivil.com ได้รับเกียรติเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน......


เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อื่นๆได้ที่นี่


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)