หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual in Thai version) อ่าน 22,278

หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual in Thai version)

โดย รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ (เว็บไซต์ของ ดร.สมโพธิ์)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และนำมาขยายความเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษา โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว | ONLY @ TumCivil.com

หนังสือที่จัดทำนี้สามารถดูได้อย่างเดียวผ่านหลายอุปกรณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆวิศวกร ช่าง และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

 


ดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่นี่ (Gooshared)  


 

TumCivil.com ได้รับเกียรติเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน......


เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อื่นๆได้ที่นี่


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)