Ebook - Flash / Mobile : หนังสือคู่มือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ่าน 5,957

Ebook - Flash / Mobile : หนังสือคู่มือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง และ ผศ.สมลักษณ์ บุญณรงค์ (เว็บไซต์ของคณะที่นี่)

ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

หนังสือที่จัดทำนี้สามารถดูได้อย่างเดียวผ่านหลายอุปกรณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆวิศวกร และ ช่างท้องถิ่น/เทศบาล

 


*สำหรับท่านที่ใช้มือถือ / iPhone / iPad / Android ระบบจะ ตรวจสอบอัตโนมัติ และเปิดให้คุณเองครับ (แนะนำเปิด 3G / WIFI)

[ สามารถดูหนังสือเวอร์ชั่นเต็มๆได้ที่นี่ - iPad / iPhone / Galaxy Tab / Amazon Kindle]
 

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 

 

หนังสือไม่แสดง ให้คลิก icon มุมซ้ายล่าง Show Full Screen

[ สามารถดูหนังสือเวอร์ชั่นเต็มๆได้ที่นี่ ]

 


ดาวน์โหลด PDF เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่  (ระบบกูแชร์ ที่โหลดได้ชัวร์และให้คุณมากกว่าหลายรายการ)
 

 

TumCivil.com ได้รับเกียรติจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่......


เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)