ควรตรวจวัสดุในแบบอย่างไร อ่าน 2,133

 
ควรตรวจแบบก่อสร้างให้ดี ว่าวัสดุชนิดใดที่ต้องสั่งทำ หรือสั่งจากต่างประเทศ หรือสั่งล่วงหน้าตามคิวของลูกค้า ควรติดต่อเสียแต่เนิ่น ๆ พร้อมให้ผู้ขายแจ้งกำหนดยืนราคาด้วย มิฉะนั้นงานของท่านอาจสะดุด และ ควรตรวจวัสดุที่จะต้องใช้อย่างน้อยคืออีก 3 วันข้างหน้า มิฉะนั้นงานของท่านอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)