VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 อ่าน 5,966

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 1 (1/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 2 (2/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 3 (3/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 4 (4/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 5 (5/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 6 (6/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

!!!-------------------------------------------!!!

VDO อบรม ประสบการณ์งานก่อสร้าง การทำต้นทุน และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่นที่ 2

Section ที่ 7 (7/7 ช่วง)  

นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน

โดย VIP.  รศ.วิสูตร จิระดำเกิง และ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง | อ้างอิงจากการอบรมรายการนี้

อบรมวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ห้องบุศบงกช เอ - ชั้น M Floor)

 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วงที่ 1 | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 | ช่วงที่ 4 | ช่วงที่ 5 | ช่วงที่ 6 | ช่วงที่ 7 |

อ้างอิงจากรายการต่อไปนี้

  CEM008 - ประสบการณ์งานก่อสร้างงานรับเหมา การทำต้นทุนก่อสร้าง และ การบริหารโครงการก่อสร้าง รุ่น 2 [ 7 เม.ย. 55 ]

สั่งซื้อหนังสือของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิง ได้ที่ [email protected]

หรือ ที่ร้านซีเอ็ด / ดอกหญ้า / ศูนย์หนังสือจุฬา ฯลฯ

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ รศ.วิสูตร จิระดำเกิ ได้ที่นี่

เพื่อนๆทั่วไปหรือสมาชิกสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆ ของ อ.ยุทธนา ทับทิมทอง ได้ที่นี่
 คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)