สิ่งสำคัญบางประการที่ควรทำ เมื่อเปิดหน่วยงาน (site) ใหม่ อ่าน 2,680

 
การเปิดงานใหม่ควรศึกษา BASE-LINE และหาหมุดอ้างอิงทุกจุดเก็บเป็นข้อมูลไว้ให้ดี ๆ รวมถึงสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือข้อมูลแนวท่อน้ำประปาเก่าที่ยังมีน้ำยังไม่ได้ตัดท่อ และแนวท่อไฟฟ้าเก่าที่ยังมีกระแสไฟฟ้าส่งถึงได้ ควรระวังอันตรายจากสิ่งเหล่านี้

อ้างอิงจาก http://www.geocities.com/civil2529

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)