รายวิชาบังคับ ที่ต้องผ่านในการรับรองหลักสูตรการศึกษา ของวิศวกรรมโยธา อ่าน 3,917

 

รายวิชาบังคับ ที่ต้องผ่านในการรับรองหลักสูตรการศึกษา ของวิศวกรรมโยธา

ลำดับ

รายวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ

1

Theory of Structural and

Structural Analysis

2

Reinforced Concrete Design and

Timber and Steel Design

3

Soil Mechanics and

Foundation Engineering or

Applied Soil Mechanics

4

Hydraulic Engineering and

Highway Engineering and/or

Structural Dynamics and Earthquake Engineering and/or Construction Surveying Engineering and/or

Water Supply and Sanitary Engineering

5

Material Testing and/or

Construction Technique and/or

Construction Management

6

Surveying and/or

Photogrammetry

7

Strength of Materials I and

Strength of Materials II

8

Hydraulics and/or

Fluid Mechanics

9

Other Approved Electives

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)