บทความเรื่อง : 7 ประเด็น ความปลอดภัย “โครงสร้างอาคาร” หลังน้ำท่วม อ่าน 7,225

บทความเรื่อง : 7 ประเด็น ความปลอดภัย “โครงสร้างอาคาร” หลังน้ำท่วม

โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ @ TumCivil.com

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความนี้ (PDF) ดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่


เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


สัมมนา เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'

EPE002 - สัมมนา เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'  [ 4 ก.พ. 55  ณ.หอประชุมกองทัพเรือ]


 

 

 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)