ค่าบริการออกแบบอาคาร อ่าน 12,892

ค่าบริการออกแบบอาคาร

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบไว้ดังต่อไปนี้(เป็นร้อยละ)

ประเภทอาคาร

มูลค่าการก่อสร้าง

ไม่เกิน 10 ล้าน 10 ล้าน-30 ล้าน 30 ล้าน-50 ล้าน 50 ล้าน-100 ล้าน 100 ล้าน-200 ล้าน 200 ล้าน- 500 ล้าน
ตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

10.00

7.75

6.50

6.00

5.25

4.50

พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร

8.50

6.75

5.75

5.50

4.75

4.25

บ้าน(ไม่รวมตกแต่งภายใน)

7.50

6.00

5.25

5.00

4.50

4.00

โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย

6.50

5.50

4.75

4.50

4.25

3.75

สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม

5.50

4.75

4.50

4.25

4.00

3.50

โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

4.50

4.25

4.00

3.75

3.50

3.25

วิธีการคำนวณค่าออกแบบ   จะประเมินจากค่าก่อสร้าง   เช่นท่านต้องการสร้างบ้านประมาณ 15 ล้านบาทจะคิดดังนี้

10 ล้านแรก  คิด 7.5 %  = 750,000 บาท

5 ล้านต่อมา  คิด 6.00 % = 300,000 บาท

รวมเป็นค่าออกแบบทั้งสิ้น  1,050,000 บาท


 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)