คอลัมน์คุยกับสามารถ (ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ เมือง โฮจิมินห์ (เมืองแห่งอนาคต) ในประเทศเวียตนาม ปี2553) อ่าน 5,655

คอลัมน์คุยกับสามารถ (ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ เมือง โฮจิมินห์ (เมืองแห่งอนาคต) ในประเทศเวียตนาม ปี2553)

 โดย อ.สามารถ บุตรดี / วุฒิวิศวกรโยธา และ วิศวกรอาสา คลีนิคช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

(ที่มา :  บทความส่งมาโดย อ.สามารถ บุตรดี) 

บทความนี้ (PDF) ดาวน์โหลดได้ที่นี่เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ อ.สามารถ บุตรดี ได้ที่นี่


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)