มุมนักออกแบบ : Design Tip ตอนที่ 27 : การใช้ค่า K และการคำนวณคาบธรรมชาติ T ในกฎกระทรวงต้านแผ่นดินไหว อ่าน 8,830

มุมนักออกแบบ (ตอนที่ 27)  :

" การใช้ค่า K และการคำนวณคาบธรรมชาติ T ในกฎกระทรวงต้านแผ่นดินไหว "

มุมนักออกแบบ : Design Tip โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ @ TumCivil.com

(ที่มา :  โยธาสารปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 54 โดยได้รับอนุญาตจาก รศ.ดร.อมร พิมานมาศ) 

บทความนี้ (PDF) ดาวน์โหลดบทความนี้ได้ที่นี่ | ดาวน์โหลด กฎกระทรวงปี 2550ได้ที่นี่ครับ

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


สัมมนา เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'

EPE002 - สัมมนา เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'  [ 10 ธ.ค. 54  ณ.หอประชุมกองทัพเรือ]


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)