VDO - Flash ตัวอย่างการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต แบบไม่ทำลาย + เอกสารตัวอย่างจริง อ่าน 10,017

VDO - Flash ตัวอย่างการทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีต แบบไม่ทำลาย + เอกสารตัวอย่างจริง

* ใช้เพื่อการอบรมและเพื่อการศึกษาภาคปฏิบัติ

(บรรยายและปฎิบัติโดย อ.สงกรานต์ เม่นทอง)

สามารถค้นหาบทความ + VDO และสื่อทางวิชาการของ อ.สงกรานต์ เม่นทอง) ได้ที่นี่


 

 

TumCivil TV (Knowledge Channel)

 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

กด Like บน Facebook เพื่อรับข่าวสาร

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)