VDO - การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10 โดย ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ [ 14 พ.ค. 54 ] อ่าน 5,839

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 1 (1/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก

!!!-------------------------------------------!!!

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 2 (2/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก

!!!-------------------------------------------!!!

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 3 (3/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก

!!!-------------------------------------------!!!

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 4 (4/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก

!!!-------------------------------------------!!!

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 5 (5/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก

!!!-------------------------------------------!!!

VDO / VCD บรรยายพิเศษ

เรื่องการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรมไมโครฟีบ ครั้งที่ 10

Section ที่ 6 (6/6 ช่วง)

โดย VIP.  ดร. สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (ผู้พัฒนาโปรแกรมไมโครฟีบ)

และ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ (บรรยายธรรมะช่วงแรก)

 วันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 54 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส ปทุมธานี

(ดูสัมภาษณ์พิเศษ พระอาทิตย์ อธิปุญโญ ส่วนตัวได้ที่นี่)

 

(โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้)


 
       

Note ! ส่วนหนึ่งที่นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ไม่มีคู่มือหรือเอกสารจำหน่าย ถ้าอยากได้ต้องอบรมเท่านั้นนะครับ

    อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

         MICROFEAP - โบร์ชัวร์ประกาศเพื่อเข้าอบรมครั้งนี้ [ 14 พ.ค. 54 ]
        
การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว และการออกแบบ Flat Slab โดยชมรม Microfeap (14 พ.ค.54) new window (new window)

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับไมโครฟีบ

- www.microfeap.com


การแบ่งช่วงแสดงผล

ช่วง 01 |  ช่วง 02 |  ช่วง 03 |  ช่วง 04 |  ช่วง 05 |  ช่วง 06 |


คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ


ท่านอาจจะมีปัญหาบ้างในการแสดงผล ถ้าดูผ่าน Firefox และ Google Chrome
ถ้าดูไปแล้วจอขึ้นสีเขียว แสดงว่า Ram ในเครื่องท่านเริ่มไม่พอ ต้องปิดโปรแกรมอื่นๆ แล้วเปิดใหม่
ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน ทางเราแบ่งเป็นช่วงๆให้

VDO บนเว็บนี้ทำมาให้สามารถดูได้ทุกความเร็ว รายละเอียด VDO อาจจะมีคุณภาพพอใช้ (256 K)  |  VDO ที่แจกให้ผู้อบรมจะชัดกว่านี้มาก
คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)