เอกสารการเสริมความแข็งแรงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ อ่าน 5,631

EBOOK-Flash : เอกสารการเสริมความแข็งแรงเสาคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

 โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ / ว.ส.ท.@ TumCivil.com

(ที่มา :  โดย รศ.ดร.อมร พิมานมาศ : กรรมการอำนวยการและประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 

สามารถกด พิมพ์ / พิมพ์ได้เป็น PDF ของรายการนี้ได้ที่ icon ขวาข้างบน

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ +  สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ ดร.อมร ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่ (มีทั้งเอกสาร / Design Tips)


สัมมนา เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'

EPE002 - สัมมนา เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 'สุด สุด กับ ดร.อมร'  [ 10 ธ.ค. 54  ณ.หอประชุมกองทัพเรือ]


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)