EBOOK-Flash ตัวอย่างวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 2D/3D Steel Truss และ 2D/3D RC โดย SAP2000 v.12 อ่าน 9,968

EBOOK-Flash  ตัวอย่างวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 2D/3D Steel Truss และ 2D/3D RC Structure

โดย SAP2000 v.12  

การวิเคราะห์และออกแบบ 2D และ 3D Steel Truss

การวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. 2D และ 3D

โดย (ACECOMS AIT และ CSI Berkeley)  (ส่วนหนึ่งใช้อบรมและเผยแพร่ที่ TumCivil.com)...

สามารถกด ดูเต็มหน้าจอ [ ] หรือ พิมพ์ รายการนี้ได้ที่ icon ข้างล่าง

เพื่อนๆสามารถค้นหาบทความ + VDO และ สื่อต่างๆของ เกี่ยวกับ SAP2000 ซึ่งมีมากมายได้ที่นี่


ดู VDO วิธีการใช้งาน Ebook แบบ Flash ได้ที่นี่

TumCivil.com Article and Media Section for Education

การนำ เสนอเอกสารวิชาการรูปแบบ EBOOK 3 มิติ สนับสนุน โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)