VDO - Flash ตัวอย่างแสดงวิธีการจำลองโครงสร้างที่รับแรงกระทำด้านข้าง โดยใช้ SAP2000 v14 อ่าน 5,662

VDO - Flash ตัวอย่างแสดงวิธีการจำลองโครงสร้างที่รับแรงกระทำด้านข้าง โดยใช้ SAP2000 v14

แรงกระทำด้านข้าง เช่น แรงลม หรือ แรงแผ่นดินไหว

* ใช้เพื่อการอบรมและแจกเพื่อการศึกษา

(โดย TumCivil.com Team / อ.เสริมพันธ์)


ค้นหาบทความเกี่ยวกับ SAP2000 ที่ลงไว้ในเว็บ.....ได้ที่นี่


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)