VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอน Microsoft Project (การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ / และการประยุกต์ใช้ VBA Macro อย่างง่าย) โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ อ่าน 6,607

ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Microsoft Project

การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ /  ProjectTracking by VBA

และการประยุกต์ใช้ VBA Macro อย่างง่าย
    
(สำหรับดูเพื่อเผยแพร่ให้ส่วนรวม และบริการพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมของ อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ / อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ )

อ.วัชรพงศ์ สอนสนุก อธิบายชัดเจน ทำได้ทุกคน เข้าใจ และไปต่อยอดได้เอง เหมาะกับวิศวกร / วิศวกรแผนงาน / ผู้ควบคุมงาน


ดู VDO MS Project by อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ เพิ่มเติม....

VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project (การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ /  Project Tracking) โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ - 749 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project (การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ / Project Tracking) โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO การสอนเขียน VBA และการเรียกใช้ VBA จาก Toolbars บน โปรแกรม Microsoft Project โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ - 753 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO การสอนเขียน VBA และการเรียกใช้ VBA จาก Toolbars บน โปรแกรม Microsoft Project โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ

VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 4/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) - 689 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 4/4 แนะนำโปรแกรม
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 3/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) - 688 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 3/4 แนะนำโปรแกรม
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 2/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) - 687 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 2/4 แนะนำโปรแกรม
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 1/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) - 686 - VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 1/4 แนะนำโปรแกรม  

สำหรับบทความ + สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ MS Project ท่านสามารถค้นหาได้ที่นี่ | และบทความและสื่อของเราชมได้ที่นี่

อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ มีวิธีการสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ชำนาญเรื่องโปรแกรม MS Project และ Primavera 3.1

 
อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ

 

  โดย อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ (วิทยากรสอนโปรแกรม MS Project และ Primavera @ TumCivil.com)


คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)