ตัวอย่างเอกสารการวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้าง ด้วย MS Project 2003 อ่าน 20,812

ตัวอย่างเอกสารการวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้าง ด้วย MS Project 2003

(เผยแพร่บน TumCivil.com โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ)

โดย อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ (วิทยากรสอนโปรแกรม MS Project และ Primavera @ TumCivil.com)

 ดาวน์โหลด pdf ได้ ที่นี่

หมายเหตุเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวิทยากรท่านนี้

VDO - Flash ตัวอย่างการสอน MS Project 2003 (รวมทุกตอนเบื้องต้น โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) (ให้โหลดได้แล้ว) 
VDO - การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner P3.1 อย่างมืออาชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 1 โดย อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ เสียงหล่อ [ 19-20 มิ.ย.53 ] 
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Primavera 3.1 (ตัวอย่างที่ 2 Sample เทคนิคในการพิจารณาแผนงานจาก P3 โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) 
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Primavera 3.1 (ตัวอย่างที่ 1 Sample การวางแผนงานอย่างง่าย โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ)
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 4/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ)  
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 3/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) 
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 2/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) 
VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 1/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) 
เอกสารตัวอย่าง บทที่ 1 ก่อนการใช้งาน และ บทที่ 2 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Primavera Project Planner P3.1 
 

ต้องการสมัครอบรม MS Project 2003 สำหรับวิศวกร

CEM005 - การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม MS Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1
[ 12 ก.พ. 54 - 13 ก.พ. 54 ]

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)