VDO - Flash ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Primavera 3.1 (ตัวอย่างที่ 1 Sample การวางแผนงานอย่างง่าย โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) อ่าน 9,536

ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Primavera 3.1 (ตัวอย่างที่ 1 Sample)

การวางแผนงานอย่างง่าย (ตัวอย่างที่ 1 Sample)
    
Primavera Systems, Inc.
    
(สำหรับดูเพื่อเผยแพร่ให้ส่วนรวม และบริการพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมของ อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ )

  
   ท่านใดเข้าอบรม จะได้ VDO แบบ Full เต็มอิ่มมากกว่า 1 ตัวอย่าง แ+ VDO หลังอบรมอีก 1 ชุด + พร้อมหนังสืออีก 3 เล่ม

สนใจอบรม อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera  P3.1 อย่างมืออาชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 1


สำหรับบทความ + สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ Primavera 3.1 ท่านสามารถค้นหาได้ที่นี่ | และบทความและสื่อของเราชมได้ที่นี่

อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ มีวิธีการสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ชำนาญเรื่องโปรแกรม MS Project และ Primavera 3.1อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ

  โดย อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ (วิทยากรสอนโปรแกรม MS Project และ Primavera @ TumCivil.com)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)