VDO - Flash ตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 3/4 แนะนำโปรแกรม (โดย อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ) อ่าน 5,335

ตัวอย่าง VDO การสอน โปรแกรม Microsoft Project 2003 ส่วนที่ 3 เนื้อหาโปรแกรม
    
(สำหรับดูเพื่อเผยแพร่ให้ส่วนรวม และบริการพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมของ อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ )

     


สำหรับบทความ + สื่ออื่นๆเกี่ยวกับ MS Project ท่านสามารถค้นหาได้ที่นี่ | และบทความและสื่อของเราชมได้ที่นี่

อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ มีวิธีการสอนสนุก เข้าใจง่าย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ชำนาญเรื่องโปรแกรม MS Project และ Primavera 3.1


อ.วัชรพงศ์ เสียงหล่อ

  โดย อ.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ (วิทยากรสอนโปรแกรม MS Project และ Primavera @ TumCivil.com)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)