รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม อ่าน 9,478

 

รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม : 

(ภาพโดย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

 

สามารถคลิกดูได้ที่นี่ (Album)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)