รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม อ่าน 8,965

รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม : (ภาพโดย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)