รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม อ่าน 7,883

รูปขณะก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม : (ภาพโดย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)