มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพ (ในเขตเสี่ยงภัยสึนามิปานกลาง) กรมโยธาฯ อ่าน 5,218

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพ (ในเขตเสี่ยงภัยสึนามิปานกลาง)

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ (pdf)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)