VDO - Flash + เอกสาร ไฟล์ตัวอย่างการสอนการใช้งานโปรแกรม ETABS รับแรงแผ่นดินไหว Static + Dynamic (โดยนายโอโน่) อ่าน 24,037

ไฟล์การสอนและเอกสาร ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม ETABS 4 ตัวอย่าง (Flash) รับแรงแผ่นดินไหว จัดทำโดย  

นายโอโน่ SPK จัดทำเอง สมาชิกแห่ง TumCivil.com (นายโอโน่)  | ตัวอย่างจากรายการอบรม STD005 โดย รศ.ดรไพบูลย์ ปัญญาคะโป

ประกอบด้วย 4 ตัวอย่าง : 1. ตัวอย่างออกแบบตึก 4 ชั้น, 2. ตัวอย่างการออกแบบตึก 4 ชั้น รับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Static Equivalent),

3. ตัวอย่างอาคารพัสดุ 4 ชั้น รับแรงแผ่นดินไหว (Seismic Dynamic UBC 1994) และ 4. ตัวอย่างอาคารสรรพสินค้า 7 ชั้น ........

 สามารถดาวน์โหลด pdf ได้ ที่นี่ 

(สามารถพิมพ์ได้ แต่เวลาพิมพ์มีลายน้ำนะครับ... ยกเว้นผู้เข้าอบรมที่เราส่งให้ฟรีแบบพิมพ์ได้สวยงาม พร้อม VDO อบรม + VDO รายการตัวอย่างนี้ ) 


หมายเหตุ! *

1. อ้างอิงตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบจาก STD005 - การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 [ 26 - 27 เม.ย. 51 ]

2.  สามารถดาวน์โหลด pdf ได้ ที่นี่  (สามารถพิมพ์ได้ แต่เวลาพิมพ์มีลายน้ำนะครับ... ยกเว้นผู้เข้าอบรมที่เราส่งให้ฟรีแบบพิมพ์ได้สวยงาม พร้อม VDO อบรม + VDO รายการตัวอย่างนี้ )  

3. ท่านใดต้องการดูวิดีโอเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการสอนโปรแกรม ETABS และ โปรแกรมอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าบทความ

 


 

สปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนการอบรม สนับสนุนวิทยากรร่วมในการทำ VDO ETABS

(ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการอบรม ท่านจะได้รับการประชาสัมพันธ์ และ การจัดพิมพ์ไปกับเอกสารอบรม โทร. 089-4990739)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)