VDO - Flash การสอนจากตัวอย่างในคู่มือสำหรับการอบรม STAAD.Pro 2005 อ.เสริมพันธ์ รุ่นที่ 1 (18 ก.พ.50) อ่าน 11,706

เรียบเรียงและจัดทำโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก อ้างอิงจากการอบรมรายการ IES010 | เรียบเรียงลงเว็บโดย Tum

Note! ขออนุญาตที่จะทำลายน้ำรูป Logo TumCivil.com และทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง/ความแตกต่างไม่เหมือนกับผู้ที่มาอบรมที่ได้รับตัวจริง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ Pdf  ทั้งหมด ได้ที่นี่ (แบบไม่มีปก - 27 MB) หรือ ได้ที่นี่ (แบบมีปก - 40 MB)  จากทั้งหมด 482 หน้า

หรือ ดูคู่มือ STAAD.Pro 2005 ทั้งหมดได้ที่นี่ | ค้นหาเกี่ยวกับ STAAD.Pro ทั้งเว็บทุกเวอร์ชั่นได้ทั้งหมดที่นี่

* สำหรับผู้ที่มาอบรมครั้งนี้ ทางเราได้จัดส่ง VDO ทั้งหมด (ในระหว่างอบรม และ สอนตัวอย่างในคู่มือ ไปให้ท่านแล้วนะครับตามที่อยู่) ..


คำแนะนำ!! * ถ้าดูไม่ได้ ต้องไปดาวน์โหลด Flash Player ก่อนนะครับ

 ผู้ชมสามารถดูได้จาก Internet ความเร็ว 56 K แต่ที่แนะนำควรจะดูผ่าน Internet ตั้งแต่ความเร็ว 128 K ขึ้นไป จะดูได้อย่างสบาย


รายละเอียดเกี่ยวกับ VDO หลักสูตร IES010 (Screen Capture)
 
ทั่วไป

สมาชิก Engfanatic

ผู้ที่อบรมรุ่นอื่นของอ.เสริมพันธ์

ผู้ที่อบรมรุ่นนี้ของอ.เสริมพันธ์

ในแผ่น DVD 2 แผ่นประกอบด้วยอะไรบ้าง

ไม่มี
ไม่ขาย
ประกอบด้วย VDO 3 กลุ่ม (แผ่น DVD 2 แผ่น)
1. VCD อบรมสัมมนา 2. VDD ตัวอย่างในคู่มือทั้งหมด 3. VDO STAAD.Pro 2004 ทั้งหมด

สิทธิ์เข้าชม VDO นี้
  ความละเอียดชัด 25 % ของตัวจริง

ดูได้ ดูได้ ดูได้ ดูได้

ชนิดของไฟล์ที่บริการ

สั่งซื้อ VDO รายการนี้
   ความชัด 100 %  (AVI)

ไม่ขาย บริการ 900 บาท/ ชุด ฟรี / ส่งให้ฟรี ฟรี / ส่งให้ฟรี

ชนิดของ VDO

swf(low) AVI / SWF AVI / SWF AVI / SWF

ขนาด VDO

- 5 GB 5 GB 5 GB

Auto. exe เล่นอัตโนมัติ

ไม่มี ได้ ได้ ได้

เอกสารการอบรมรายการนี้

ไม่มี ไม่มี แสดงผ่านบอร์ดอบรม แสดงผ่านบอร์ดอบรม / ให้ไปด้วย

โปรแกรมที่แจกพิเศษ

ไม่มี ไม่มี มี / ผ่านบอร์ดอบรม แสดงผ่านบอร์ดอบรม / ให้ไปด้วย

เข้าบอร์ดอบรม ถามปัญหา

ไม่มี ไม่มี มี / ผ่านบอร์ดอบรม มี / ผ่านบอร์ดอบรม

อบรมกับรุ่นอื่น (ฟังซ้ำ ที่นั่งเสริม)

ไม่มี ไม่มี มาได้ (ที่นั่งเสริม) มาได้ (ที่นั่งเสริม)
  - สั่งจอง VDO สั่งจอง VDO สั่งจอง VDO (Free)

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)