VDO - การอบรม ตัวอย่างหนึ่งจากการสอนการใช้งานโปรแกรม ETABS (รุ่นที่ 3) เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค.50 อ่าน 6,654

VDO / VCD ตัวอย่างหนึ่งจากการอบรม ETABS รุ่นที่ 3

โดย V21. อ.วิสงค์ เลิศกุลวัฒน์ 

สั้นๆเกี่ยวกับสื่อนี้ (ความละเอียดชัด 25 %)

 VDO - ตัวอย่างหนึ่งจากการสอนการใช้งานโปรแกรม ETABS เมื่อวันที่ 3 - 4 มี.ค.49 โดยการ Capture หน้าจอ
ซึ่งเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร โรงงานโครงสร้างเหล็ก  สอนแบบต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 1.00 ชม.
สอนกันสดๆ โดยที่ผู้ที่เข้าอบรมดูและทำตามตามไปด้วย ซึ่งหลังจากการอบรมผู้ที่อบรมสามารถเอาแผ่นไปได้เลย

อ้างอิงจากการอบรมของรายการนี้

IES011 - การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ETABS (Workshop) รุ่นที่ 3 [ 3 มี.ค. 50 - 4 มี.ค. 50 ]

Training Board =  บอร์ดอบรมของ อ.วิสงค์ | บอร์ดอบรม - Training Board ของรายการอบรมทั้งหมด (สำหรับผู้ที่อบรมเท่านั้น)


คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง (49 MB) ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน

 ผู้ชมสามารถดูได้จาก Internet ความเร็ว 56 K แต่ที่แนะนำควรจะดูผ่าน Internet ตั้งแต่ความเร็ว 128 K ขึ้นไป จะดูได้อย่างสบาย

* สำหรับผู้ที่เข้าอบรม คอร์ส ETABS โดย อ.วิสงค์ เลิศกุลวัฒน์  (ทุกคอร์ส) และ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่าง


รายละเอียดเกี่ยวกับ VDO หลักสูตร IES011 (Screen Capture)
 
ทั่วไป

สมาชิก Engfanatic

ผู้ที่อบรมรุ่นอื่นๆของโปรแกรมนี้

ผู้ที่อบรมรุ่นนี้

สิทธิ์เข้าชม VDO นี้
  ความละเอียดชัด 25 % ของตัวจริง

ดูได้ ดูได้ ดูได้ ดูได้

ชนิดของไฟล์ที่บริการ

สั่งซื้อ VDO รายการนี้
   ความชัด 100 %  (AVI)

ไม่ขาย บริการ 500 บาท/ ชุด คิดค่าบริการ 50 บาท / ชุด (ค่าส่ง) ฟรี / ส่งให้ฟรี

ชนิดของ VDO

wmv (low) AVI AVI AVI

ขนาด VDO

49 235 MB 235 MB 235 MB

Auto. exe เล่นอัตโนมัติ

ไม่มี ได้ ได้ ได้

เอกสารการอบรมรายการนี้

ไม่มี ไม่มี แสดงผ่านบอร์ดอบรม แสดงผ่านบอร์ดอบรม / ให้ไปด้วย

โปรแกรมที่แจกพิเศษ

ไม่มี ไม่มี มี / ผ่านบอร์ดอบรม แสดงผ่านบอร์ดอบรม / ให้ไปด้วย

เข้าบอร์ดอบรม ถามปัญหา

ไม่มี ไม่มี มี / ผ่านบอร์ดอบรม มี / ผ่านบอร์ดอบรม

อบรมกับรุ่นอื่น (ฟังซ้ำ ที่นั่งเสริม)

ไม่มี ไม่มี มาได้ (ที่นั่งเสริม) มาได้ (ที่นั่งเสริม)
  - สั่งจอง สั่งจอง สั่งจอง (Free)

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)