การออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ (ตอนที่ 2 รายการคำนวณ) อ่าน 7,410

 

(ปรับใหม่ที่ลิงค์นี้)

ตัวอย่างเอกสารการออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ
 

 

 

 


-- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือตัวอย่างการออกแบบสะพานได้ทั้งหมดแบบ PDF ที่นี่ (pdf)
-- ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือตัวอย่างการออกแบบสะพานได้ทั้งหมดแบบ ZIP ที่นี่ (zip)

เอกสารการออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ (ตอนที่ 2 รายการคำนวณ)

 

การออกแบบสะพาน

เอกสารอ้างอิงจาก http://www.pwd.go.th/maehongson/ 

เอกสารการออกแบบสะพานชุดนี้ได้เรียบเรียง       มาจากประสบการณ์การศึกษาและการอบรมหลายสถาบัน อาทิ   กรมโยธาธิการ   กรมทางหลวง    และ สถาบันอื่นๆ  โดย คุณสุนทร  ยงสุวรรณกุล  โยธาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหลักการกว้างๆ  ของการออกแบบ รวมถึงตัวอย่างรายการคำนวณสะพานแบบแผ่นพื้นความยาวช่วง 8  เมตร  ซึ่งสามารถ เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ ติดต่อ [email protected]

 
 

ตัวอย่างการออกแบบและรายการคำนวณ

    .
สำหรับ Slab type (Simple Span)
        -  Span 8.00 m
        -  ผิวจราจรกว้าง 7.00 m
        -  ทางเท้ากว้าง 1.00 m
 

or 

Strength of concrete for 28 days cube           =  210 ksc
                                 for 28 days cylender      =  175 ksc
 For
Reinforcement
          fs  =  1200 ksc for SR 24
          fs  =  1400 ksc for SD 30

AASHTO
          Allowable stress of concrete
          Flexture
          Extreme fiber in compession    =  0.4 f 'c
                                       = 0.4 (175)  =  70 ksc
      C   =  ½ fc Kd.b
C   =  T
T   =  Asfs
M   =  C
R   =  0.5fckj
M   =  Rbd
Es  =  30 x 106 psi
Ec  =  2 x 106 psi
n    =  Ec/Es = 30 x 106/ 2 x 106 = 15
k    =  1/(1+(fs/15fc))
k    =  0.428
.
    หาค่า j

         jd    =  d – kd
                   3
      j     =  0.857
R   =  0.5 fcjk
      =  0.5 (70) (0.857) (0.428)  
      =  12.8 Ksc
      .    
  a)  Slab (เหล็กเสริมหลักซึ่งขนานกับทิศทางการจราจร
    CASE I
      LLM

=
=
=

900 S
900 (8 x 3.28)
23,616             lb/ft/ft of slab
  Assume 

0.45 m  
 

DL of Slab

  0.45 x 2400                 = 1,080   kg/m2
      MDL  1 x 1080 x 82
          8
       

8,640 kg-m
          .
  พิจารณาจาก LLM ซึ่งไม่รวม Input Load
     

=

.    50   .        =           50      
       

 

L + 125             25.42 + 125
 
       

=

0.33   >  30%     ใช้  30%
          .
  Total LL. (LLM + Impact)
       

=

23616 x 1.30
                  2.2
       

=

13,955 kg/m
           
  Total Moment

=

8640 + 13955
22,595   kg-m/m
      .
      MR

Rbd2
          12.8 x 1.00 x 402
          20480 > 22595                      OK
      AS

           22595         
          1400 (0.857) (0.40)
       

47      cm2/m
    use    &  25 mm   @ 0.10   พาดตอม่อ

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)