ตารางเหล็กรูปพรรณมาตรฐานในไทย และมาตรฐานทั่วไป (Steel Table) อ่าน 1,657,527

0. ตารางเหล็กใหม่ PDF   

 1. Download: Steel Table (Excel)  ดาวน์โหลดตารางเหล็ก ไฟล์ Excel ได้ที่นี่ครับ * ขายตามท้องตลาดในเมืองไทย    

 2. Download: Steel Table (Excel)  ดาวน์โหลดตารางเหล็ก ไฟล์ Excel ได้ที่นี่ครับ (3 ตารางหน่วย SI / Metric / US)

3. Download: Steel Table (PDF) ......... ดาวน์โหลดตารางเหล็ก ไฟล์  PDF ได้ที่นี่ครับ (ข้อมูลโดย บจก.กวงฮั้วพานิช)

 4. ตารางเหล็ก Excel อันใหม่ เอาไปแก้ได้เองครับ  

 

ตารางเหล็กของไทยที่ใช้ออกแบบ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเหล็กของไทยที่ใช้ตามท้องตลาด


 

 


 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

 

ตารางเหล็กของ บริษัท Siam Yamato Steel (ที่จำหน่าย)

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)