จำนวนสายสูงสุดในท่อร้อยสาย อ่าน 212,588

จำนวนสายสูงสุดในท่อร้อยสาย

ข้อกำหนดตาม มอก.11-1531 สำหรับจำนวนสายสูงสุดในท่อร้อยสาย แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

     1. สายไฟฟ้ามีขนาดเท่ากันทุกเส้น สามารถดูได้จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับสาย THW

     2. สายไฟฟ้าต่างขนาดกันเดินรวมกัน สามารถดูได้จากตารางที่ 2

ตารางที่ 1
จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว (THW) ที่มีขนาดเท่ากันทุกเส้น

ขนาดสาย sq.mm
จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
1
7
13
20
33
-
-
1.5
6
11
17
28
44
-
2.5
4
8
13
22
34
-
4
3
5
9
15
23
36
6
2
4
7
12
19
29
10
1
3
4
7
12
19
16
1
1
3
5
9
14
25
1
1
1
3
5
9
35
-
1
1
3
4
7
50
-
-
1
1
3
5
70
-
-
1
1
2
4
95
-
-
1
1
1
3
120
-
-
-
1
1
2
150
-
-
-
1
1
1
185
-
-
-
-
1
1
240
-
-
-
-
1
1
300
-
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-

ขนาดสาย sq.mm
จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"
5"
6"
1
-
-
-
-
-
-
1.5
-
-
-
-
-
-
2.5
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
10
32
-
-
-
-
-
16
23
36
-
-
-
-
25
15
23
29
-
-
-
35
12
19
24
30
-
-
50
9
14
17
21
34
-
70
7
10
13
16
26
37
95
5
7
10
12
19
27
120
4
6
8
10
16
23
150
3
5
7
8
13
19
185
2
4
5
6
10
15
240
1
3
4
5
8
12
300
1
2
3
4
6
10
400
1
1
2
3
5
8
500
1
1
1
2
4
6

 

กฎการเดินสาย ได้กำหนดเปอร์เซนต์สูงสุดของพื้นที่หน้าตัดรวมฉนวนของสายไฟฟ้าต่อพื้นที่หน้าตัดของท่อ ดังตารางที่ 2

จำนวนสายในท่อ
1
2
3
4
มากกว่า 4
สายไฟทุกชนิด ยกเว้นมีปลอกตะกั่วหุ้ม
53
31
40
40
40
สายไฟชนิดมีปลอกตะกั่วหุ้ม
55
30
40
38
35

นอกจากนี้ทาง NEC ได้กำหนดเพิ่มเติมคือ
     1. ในการคิดจำนวนสายไฟฟ้าในท่อถ้าเป็นสายขนาดเดียวกันเศษส่วนที่เกิน 0.8 ให้ปัดขึ้นเช่น 3.82 เส้นให้คิดเป็น 4 เส้นเป็นต้น
     2. สายไฟฟ้าหลายแกนให้ถือเป็นสายแกนเดียว

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)