ตัวอย่างรายการคำนวณ Deflection ของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คำนวณโดย ดร.ธวัชชัย นาคะทะ อ่าน 5,026

ตัวอย่างรายการคำนวณ Deflection ของอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คำนวณโดย ดร.ธวัชชัย นาคะทะ


 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)