ตัวอย่างรายการคำนวณ หลังคา Folded Plate อาคารเรียนรวม ม.เกษตร ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ อ่าน 4,475

ตัวอย่างรายการคำนวณ หลังคา Folded Plate อาคารเรียนรวม ม.เกษตรศาสตร์  คำนวณโดยท่านอาจารย์ ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์

 

 

 

 


 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)