ตัวอย่างรายการคำนวณ Shear Core ของธนาคารทหารไทย คำนวณโดยท่านอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ จันทรางศุ อ่าน 4,772

ตัวอย่างรายการคำนวณ Shear Core ของธนาคารทหารไทย  คำนวณโดยท่านอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ จันทรางศุ

 

 

 

 


 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)