ตัวอย่างรายการคำนวณ Shear Core ของธนาคารทหารไทย อ่าน 3,949

ตัวอย่างรายการคำนวณ Shear Core ของธนาคารทหารไทย  คำนวณโดยท่านอาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ จันทรางศุ

หรือดูเพิ่มเติมได้ที่  /tumcivil_2/webboard/show.php?Category=tumcivil&No=1959

 

 

 


 

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)