แบบเดิมเป็นเหล็กกลม เปลี่ยนเป็นเหล็กข้ออ้อยเลยได้ไหม อ่าน 2,778

เหล็กข้ออ้อยมีกำลังความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกลม และสามารถยึดกับเนื้อคอนกรีตดีกว่าเหล็กกลม สำหรับงานบ้านทั่วไปน่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเหล็กข้ออ้อยได้เลยครับ ยกเว้นโครงสร้างที่มีการเสริมเหล็กมากๆ (มักไม่ใช้กับงานบ้าน) การเปลี่ยนแปลงเหล็กอาจทำให้โครงสร้างเปลี่ยนจากโครงสร้างเหนียว ไปเป็นโครงสร้างเปราะ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ไม่มีการเตือนก่อนการพัง

สรุปแล้วน่าจะทำได้แต่ควรสอบถามวิศวกรผู้ออกแบบก่อนครับ
ที่ต้องระวังไม่ว่าเป็นเหล็กกลมหรือข้ออ้อยก็ตามคือเหล็กเป็นไปตาม spec หรือเปล่า และได้ขนาดหรือเปล่ามากกว่าครับ โดยทั่วไปเหล็กจากโรงงานเหล็กขนาดไหญ่ที่ได้มาตราฐาน มอก จะได้คุณภาพน่าเชื่อถือกว่าครับ


อ้างอิงจาก Stonebase

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)