น้ำหนักคงที่ น้ำหนักจร น้ำหนักวัสดุแต่งผิว ที่กำหนดในแบบ หมายความว่าอย่างไร อ่าน 24,594

  1. น้ำหนักคงที่ (Dead Load) หมายถึงน้ำหนักของตัวโครงสร้างเอง ในกรณีของพื้นสำเร็จหมายถึงน้ำหนักตัวพื้นบวก ทอปปิ้ง ซึ่งถ้าที่ใช้กันทั่วไปความหนารวม 10 ซม จะหนัก 240 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เพราะฉนั้นห้ามเทพื้นหนากว่าที่กำหนดในแบบจะทำให้น้ำหนักคงที่มากเกินกว่าได้ออกแบบรับไว้ และเป็นอันตรายต่อโครงสร้างที่รับพื้น คือ คาน เสา ฐานราก ครับ แต่บ่อยครั้งที่ทำเกินจากความมักง่ายในการทำระดับ
  2. น้ำหนักจร (Live Load) หรือน้ำหนักใช้งาน หมายถึงน้ำหนักที่โครงสร้างรับไว้ เช่นกรณีของพื้นบ้านจะกำหนดให้รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หมายถึงพื้นสามารถรับน้ำหนักของตัวมันเอง (Dead Load) รวมกับน้ำหนักของวัสดุปรับผิว และน้ำหนักใช้งาน 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อย่างปลอดภัย ส่วนใหญ่น้ำหนักตัวนี้จะใช้กันไม่ถึง แต่บางรายที่เอาบ้านหรือสำนักงานไปทำโกดังเก็บของต้องระวังครับ
  3. น้ำหนักวัสดุปรับผิว (Finishing Load) หมายถึงน้ำหนักของปูนทรายปรับระดับ รวมวัสดุปูพื้นเช่น หินอ่อน หินแกรนิต โดยทั่วไปมักคำณวนโดยใช้ค่า 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งจะระบุในแบบหมายถึงน้ำหนักวัสดุปรับผิวห้ามใช้เกินค่าที่วิศวกรได้คำณวนเผื่อไว้ให้ แต่บ่อยครั้งก็ใช้เกินเนื่องจากความมักง่ายในการรังวัดปรับระดับเช่นกัน

 

อ้างอิงจาก Stonebase

 

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)