เอาบ้านมาทำห้องสมุดได้หรือเปล่า อ่าน 2,392

บ้านพักอาศัยทั่วๆไปจะถูกออกแบบมาสำหรับรับน้ำหนักประมาณ 150 - 200 กก/ตรม. แล้วแต่แต่ละโครงการ แต่สำหรับห้องสมุดควรใช้ 400 - 500 กก/ตรม. ต่างกันมากทีเดียวนะครับ เพราะฉนั้นการวางชั้นหนังสือมากๆต้องระวังให้ดี กระดาษเมื่อรวมๆกันเป็นหนังสือเป็นเล่มๆ แล้วหนังสือหลายๆเล่มรวมกันเป็นชั้นๆแล้วจะหนักมาก มีวิธีการประเมินง่ายๆคือ
  1. หาพื้นที่รวมของห้องที่จะวางชั้นหนังสือแล้วคูณด้วย 150 (กรณีที่ทราบว่าวิศวกรได้ออกแบบไว้รับน้ำหนักได้ 200 กก/ตรม. ก็ใช้ 200 คูณได้เลย) เช่นห้องขนาด 4 คูณ 4 เมตรจะมีพื้นที่ 16 ตรม. คูณด้วย 150 เท่ากับ 2400 กก.
  2. น้ำหนักที่คำณวณได้หมายถึงน้ำหนักที่พื้นห้องทั้งห้องสามารถรับได้ เป็นนำหนักรวมของหนังสือบวกชั้นหนังสือบวกเฟอร์นิเจอร์ทุกตัว (รวมคนที่อยู่ด้วยนะ)
  3. น้ำหนัก 2400 กก. นี้ให้วางกระจายทั้งห้องนะครับ ไม่ใช่กระจุกรวมอยู่ที่เดียว หรือให้ดีวางชั้นหนังสือใกล้คานจะช่วยลด bending moment ภายในพื้นได้ และยิ่งดีคือวางใกล้เสาจะช่วยลด bending moment ในพื้นและในคานด้วย
  4. ไม่ควรวางน้ำหนักให้กระจุกตัวมุมใดมุมหนี่งของห้อง เพื่อให้น้ำหนักกระจายตัวลงสู่เสาและฐานรากหลายๆตัวให้ใกล้เคียงกับสภาพที่วิศวกรได้ออกแบบไว้
  5. เมื่อวางชั้นหนังสือเข้าที่แล้ว ถ้าคุณแอบใช้น้ำหนักเกินกว่าที่คำณวณได้ ให้ตรวจสอบการแอ่นตัวของพื้นโดยสังเกตุด้วยตาว่าไม่มีการแอ่นตัวหรือเกิดมีรอยร้าวในโครงสร้างใดๆ หรือ ใช้ลูกปิงปองวางทดสอบการกลิ้งของลูกปิงปองก็ได้ หากมีปัญหาควรเอาน้ำหนักคือหนังสือออกทันที และให้วิศวกรไปดูสถานที่ ถ้าใช้น้ำหนักไม่เกินก็ไม่น่ามีปัญหา

     

    อ้างอิงจาก Stonebase

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)