แบบเดิมเป็นพื้นหล่อในที่ เปลี่ยนเป็นพื้นสำเร็จได้ไหม อ่าน 3,155

เปลี่ยนไม่ได้ครับ เพราะพื้นทั้งสองชนิดมีการถ่ายน้ำหนักต่างกัน พื้นสำเร็จจะมีการถ่ายน้ำหนักออกไปทางหัวท้ายเหมือนไม้กระดาน ส่วนพื้นหล่อในที่จะมีการถ่ายน้ำหนักออกไปทั้งสองทางที่ตั้งฉากกัน เพราะฉนั้นคานที่รับพื้นหล่อในที่ คานทั้งสี่ด้านจะต้องรับน้ำหนักจากพื้นพร้อมๆกัน ส่วนคานที่รับพื้นสำเร็จจะเป็นเฉพาะคานที่อยู่ด้านปลายทั้งสองด้าน และคานที่ประกบข้างๆจะไม่ได้รับน้ำหนักพื้นโดยตรง(หรือรับน้อยมาก)แต่ทำหน้าที่อย่างอื่นคือรับแรงลม หรือรับน้ำหนักจากคานอื่นๆอีกที

ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของพื้น จากพื้นสำเร็จเป็นพื้นหล่อในที่ หรือกลับกัน แม้ว่าตัวพื้นเองจะแข็งแรงพอและมีความหนารวมเท่ากัน แต่การถ่ายน้ำหนักลงคานจะต่างกัน ซึ่งคานเดิมไม่ได้ออกแบบมารับน้ำหนักพอ อาจจะเกิดอันตรายต่อโครงสร้างได้ จึงเปลี่ยนไม่ได้ครับ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องสอบถามกลับไปยังวิศวกรผู้ออกแบบอาคารนั้นเพื่อหาทางแก้ไขในแนวทางอื่นที่เป็นไปได้


 

 

อ้างอิงจาก Stonebase

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)