สองชั้นต่อเป็นสามชั้นพลันวิบัติ อ่าน 3,169

การต่อเติมเพิ่มชั้น จากสองชั้นเป็นสามชั้น หรือหนึ่งเป็นสอง สามเป็นสี่ ทำไม่ได้นะครับ เนื่องจากโครงสร้างไม่ได้ออกแบบรองรับน้ำหนักไว้ ที่ทำกันแล้วยังอยู่ได้เนื่องจากโครงสร้างมีการเผื่อไว้บ้างเพื่อรอบรับเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิด เช่นคุณภาพงานก่อสร้างไม่ดี การใช้น้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบ แผ่นดินไหว ฯลฯ วิศวกรเรียกส่วนเผื่อนี่ว่า Safety Factor แต่เนื่องจากงานก่อสร้างของบ้านเราคุณภาพต่ำมาก ส่วนที่เหลือ Safety Factor ส่วนใหญ่จะเหลืออยู่ไม่มาก หากเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกชั้นแล้ว น้ำหนักดังกล่าวอาจจะมากเกินกว่ากำลังโครงสร้างจะรับได้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นบ้านทรุด เสาร้าว ฯลฯ

ถ้าจำเป็นต้องต่อ อาจจะทำได้โดยให้วิศวกรที่มีประสบการ์ณมากมาตรวจสอบแบบเดิม และสภาพโครงสร้างจริง วัสดุที่เลือกใช้ควรเป็นไม้ เหล็ก กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน คือเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเท่านั้นครับ


 

 

อ้างอิงจาก Stonebase

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)