แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) + Spreadsheet ออกแบบแบบหล่อคอนกรีต อ่าน 1,656

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) + Spreadsheet ออกแบบแบบหล่อคอนกรีตแบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) + Spreadsheet ออกแบบแบบหล่อคอนกรีต

------------------------------
แบบเหล็ก & แบบหล่อคอนกรีต
https://www.kohinter.com/แบบเหล็ก-แบบหล่อคอนกรีต
------------------------------

.
เป็นโครงสร้างชั่วคราวเพื่อใช้สาหรับรองรับน้ำหนัก และควบคุมคอนกรีต ให้อยู่ในรูปร่างและขนาดภายในแบบหล่อตามความต้องการ หลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว คอนกรีตจะค่อยๆ พัฒนากำลังอัดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งโครงสร้างคอนกรีตมีความสามารถต้านทานแรงต่างๆที่มากระทำได้
.
คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดี

✅ วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
✅ มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ ไม่เกิดการแอ่นตัวจนเสีย รูปร่างขณะเทคอนกรีต
✅ วัสดุที่ใช้ค้ำยันมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
✅ รอยต่อของแบบหล่อมีความมั่นคงแข็งแรง
✅ ผิวสัมผัสระหว่างแบบหล่อควรมีความเรียบพอควร
✅ สามารถทนทานต่อการปฏิกิริยาจากน้ำปูนโดยไม่เกิด การเสียหาย เสียรูปร่าง
.
วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต

ต้องคำนึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง สะดวกในการติดตั้งและถอดออก จำนวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ โดยวัสดุที่นิยมใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตมีมากมายหลายชนิดดังนี้
.
1. ไม้แปรรูป
เป็นวัสดุที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย มีคุณสมบัติดี สามารถตัดต่อประกอบเป็นรูปร่างได้ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
โดยไม้ที่นิยมใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตมากที่สุดคือ ไม้กระบาก โดยทั่วไปไม้แบบสามารถหมุนเวียนนามาใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-4 ครั้ง
.
2. ไม้อัด
มีลักษณะเป็นแผ่นบาง นิยมใช้ทำเป็นแบบหล่อทดแทนไม้กระดานได้ เหมาะสำหรับงานแบบหล่อที่มีพื้นที่กว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนังคอนกรีต และไม้อัดสามารถทำแบบหล่อที่มีรูปร่างโค้งได้ดี
.
3. เหล็ก
แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและผิวคอนกรีตที่สวยงาม สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ทนทาน ประหยัดค่าแบบหล่อ เหล็กที่นำมาใช้ทำแบบหล่อส่วนใหญ่ เป็นเหล็กมาตรฐาน ASTM ข้อเสียของแบบเหล็กคือ ดัดแปลงรูปร่างยาก น้ำหนักมาก
.
4. พลาสติก
แบบหล่อพลาสติกนามาใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพผิวงานที่สวยงามและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เนื่องจากแบบหล่อพลาสติกมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบหล่อชนิดอื่นๆ
.
♨ นอกจากนี้ยังมีน้ำยาเคลือบแบบหล่อ โดยมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกาะติดกับผิวแบบหล่อ ทำให้ถอดแบบหล่อออกได้ง่าย ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบและสะอาดยืดอายุการใช้งานซ้าของแบบหล่อ
.
น้ำหนักและแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อ

1. น้ำหนักคงที่ คือ น้ำหนักของแบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริม
2. น้ำหนักจร คือ น้ำหนักนอกเหนือจากน้ำหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3. น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทำมาจากธรรมชาติ ได้แก่ แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4. แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว
.
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันคอนกรีตที่มากระทำต่อแบบหล่อ

1. ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีตที่เหลวมีค่าการยุบตัวสูง ทำให้มีแรงดันที่กระทำต่อแบบหล่อมาก และคอนกรีตที่มีสภาพข้นเหนียวมีค่าการยุบตัวต่ำ มีแรงดันต่อแบบหล่อน้อย
2. การเทคอนกรีตในอัตราที่ช้า คอนกรีตที่ส่วนล่างจะค่อยๆก่อตัวมีส่วนช่วยลดแรงดันลงได้เป็นอย่างมาก
3. ความหนาแน่นของคอนกรีต หากผสมคอนกรีตที่มีหน่อยน้ำหนักยิ่งมาก ยิ่งมีแรงดันคอนกรีตมากขึ้น
4. อุณหภูมิ เทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อน แรงดันจะน้อย อากาศเย็นแรงดันจะมาก
5. การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต แรงสั่นสะเทือนทำให้คอนกรีตแน่นตัว ละส่งผลให้เกิดแรงดันต่อแบบหล่อมากขึ้น
6. ความสูงของระยะเท แรงดันคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของคอนกรีต
7. ขนาดของหน้าตัดโครงสร้าง โครงสร้างใหญ่แรงดันจะสูงกว่าโครงสร้างขนาดเล็ก
8. ปริมาณเหล็กเสริม เหล็กเสริมสามารถช่วยต้านทาน และพยุงเนื้อคอนกรีต
.
ขั้นตอนการถอดแบบหล่อคอนกรีต

1. เตรียมสถานที่ ก่อนจะเริ่มถอดแบบหล่อคอนกรีต ควรเตรียมสถานที่ให้พร้อมเสียก่อน ไม่ควรวางแบบหล่อบนพื้นผิวคอนกรีต เพราะอาจทำให้ผิวคอนกรีตเป็นรอยหรือเกิดฝุ่นที่หน้าคอนกรีตได้
.
2. วางลำดับขั้นการถอดแบบหล่อคอนกรีต การถอดแบบหล่อจะต้องวางแผนให้เป็นระบบ เพราะจะต้องทำการค้ำยันบริเวณส่วนกลางของพื้นหรือคานเสียก่อน เพื่อป้องกันการโก่งตัว ที่อาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้
.
3. ถอดแบบหล่อ หลังจากเทคอนกรีตแล้ว การถอดแบบและค้ำยัน จะต้องทำภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างบ้านออกมามั่นคงแข็งแรงมากที่สุด โดยระยะเวลาก่อนถอดแบบหล่อคอนกรีตที่เหมาะสมสามารถทำได้ดังต่อไปนี้
.
- แบบหล่อด้านข้าง เสา คาน กำแพง และฐานราก = 2 วัน (48 ชั่วโมง)
- แบบหล่อท้องพื้น = 14 วัน
- แบบหล่อท้องคาน = 14 วัน
- แบบหล่อท้องคานความยาวเกิน 6 เมตร = 21 วัน
.
⁉ หมายเหตุ - ถอดเสาค้ำยัน ใต้คาน ใต้พื้น หลังเทคอนกรีตไปแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และค้ำยันตรงกลางคาน กลางพื้นต่อทันที ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 7 วัน และ การรื้อแบบหล่อคานยื่น พื้นยื่น ให้เริ่มต้นรื้อจากปลายคานยื่นหรือปลายพื้นยื่นเข้ามา หลังรื้อแบบหล่อไม้ ให้ถอนหรือพับตะปูให้หมด
.
4. การบ่มคอนกรีต เป็นขั้นตอนหลังถอดแบบหล่อคอนกรีตแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตด้วยการฉีดน้ำให้ชุ่มหรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต โดยใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อป้องกันคอนกรีตสูญเสียความชื้นจากความร้อน หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวคอนกรีตแตกร้าวได้
.

 ✳ เทคนิคเล็กๆน้อยเกี่ยวกับแบบหล่อ เพื่อป้องกันอันตราย

- เช็คระยะห่างตง และเสาค้ำยัน ระยะห่างไม่เกิน 50 เซนติเมตร
- ห้ามลูกจ้างอยู่ใต้แบบหล่อ
- ตีนเสา และค้ำยัน ต้องเช็คให้ดีๆว่าค้ำยันพอไหม
- กรณีใช้เสาและค้ำยันเหล็กสำเร็จรูป ให้เช็คการขันเกลียวปรับระดับความยาวเสาค้ำยันเหล็กให้แน่น

นอกจากนี้ยังมี Spreadsheets การคำนวณออกแบบโครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต ให้ไว้เพื่อนได้ลองใช้กันด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบ
.

----------------------------------------
.
Spreadsheets การคำนวณออกแบบโครงสร้างแบบหล่อคอนกรีต (วิศวโยธามหิดล)
https://etraining.tumcivil.com/courses/free-spreadsheet/lectures/49201672
.
----------------------------------------
////////////////////////////////////////////

.......................................................

ที่มา  : kohinter.com
        : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
        : jorakay.co.th
        : บทความ ใน tumcivil.com

/////////////////////////////////////////////////////
.
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด x TumCivil.com
.
จำหน่ายแบบเหล็ก & แบบหล่อคอนกรีต ทั้งคุณภาพและการบริการ
.
บริษัท เค.โอ.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.
45 หมู่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานใหญ่ : เบอร์โทร 02-599-3389
Email : [email protected]
https://www.kohinter.com/แบบเหล็ก-แบบหล่อคอนกรีต
.
------------------------------


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)