ตัวช่วยคำนวณหาเนื้อที่พิกัดฉาก UTM โดยใช้ Online Section Properties Calculator อ่าน 1,559

ตัวช่วยคำนวณหาเนื้อที่พิกัดฉาก UTM โดยใช้ Online Section Properties Calculatorตัวช่วยคำนวณหาเนื้อที่พิกัดฉาก UTM โดยใช้ Online Section Properties Calculator

.
สวัสดีครับเพื่อนๆ มีน้องๆสำรวจมาถามไว้นานแล้ว เลยแนะนำตัวนี้ให้ไป ......ซึ่งเป็นตัวช่วยเล็กๆ สำหรับการคำนวณ Section Properties Calculator ซึ่งเราสามารถนำมาหาพื้นที่รูปทรงไม่สม่ำเสมอแบบง่ายๆได้ จากค่าพิกัดวงรอบ (x,y) หรือ พิกัด UTM (N, E) ที่เดิมอาจจะต้องใช้โปรแกรมหรือใช้ Excel ช่วย Plot แล้วคำนวณออกมา แต่วันนี้ลองดูอันนี้นะครับ
.
ซึ่งการสำรวจพื้นที่การทำวงรอบ เมื่อมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้ว หากต้องการนำข้อมูลนั้นมาคำนวณวิเคราะห์ มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการคิดพื้นที่และค่าพิกัดฉาก (Rectangular coordinate) ของแปลงที่ดินที่มีขอบเขตรูปร่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งการคิดพื้นที่โดยการใช้ค่าพิกัดฉากนั้น หากใช้การคำนวณด้วยมือ จะต้องใช้เวลาในการคำนวณมาก อีกทั้งถ้าหากเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่แล้วนั้นก็จะยิ่งใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ้าหากว่าผลการการคิดคำนวณที่ผิดพลาดเกินขึ้น อาจจะยังส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมาได้
.
อนึ่ง ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator - UTM) เป็นพิกัดภูมิศาสตร์ในลักษณะกริดระบุตำแหน่งของสิ่งบนผิวโลกในลักษณะระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ซึ่งระบบนี้จะแตกต่างจากระบบดั้งเดิมที่ใช้ละติจูดและลองจิจูด ระบบกริดแบบยูทีเอ็มจะแบ่งส่วนออกเป็นทั้งหมด 60 โซน
.

........................................................

✅สามารถเข้าไป ลองใช้ดูได้ครับ Online Section Properties Calculator
https://engfanatic.tumcivil.com/DRMK/SectionProperty/SectProp.html

........................................................

ที่มา  : DR.Mongkol Jiravacharadet
        : DRMK onTumCivil.com

 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)