การวางแผนลำดับขั้นตอนการถอดแบบ และค้ำยันงานคอนกรีต อ่าน 1,644

การวางแผนลำดับขั้นตอนการถอดแบบ และค้ำยันงานคอนกรีตการวางแผนลำดับขั้นตอนการถอดแบบ และค้ำยันงานคอนกรีต

สำหรับบทความนี้มีช่างก่อสร้างถามมา อยากเข้าใจการถอดแบบหล่อคอนกรีตและพฤติกรรมของมันมากขึ้น

การถอดแบบและค้ำยัน
เป็นการเคลื่อนย้ายแบบหล่อและอุปกรณ์ค้ำยันออกจากชิ้นงานคอนกรีตในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะขึ้นกับประเภทของโครงสร้างและลักษณะของคอนกรีตที่ใช้งาน ซึ่งการถอดแบบที่ถูกวิธีจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายได้กับผิวคอนกรีต และ ไม่เกิดการแตกร้าวของโครงสร้าง เพราะมีการค้ำยันไว้ เพื่อรองรับน้ำหนักของคอนกรีตที่ยังมีกำลังอัดไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ การถอดแบบหล่อและค้ำยันออกได้ก็ต่อเมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดเพียงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตและน้ำหนักอื่นๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต่อไปได้

โดยการวางแผนการถอดแบบหล่อและค้ำยันออก ควรจะคำนึงถึงขั้นตอน ลำดับการถอดแบบก่อนหลัง โดยจะต้องถอดแบบหล่อและค้ำยันจากตรงกลางของพื้นที่หรือคานก่อนเพื่อให้เกิดการโก่งตัวและรับน้ำหนักตามที่ออกแบบได้ในคานปรกติ ส่วนในคานยื่น ควรระวัง โดยถอดแบบหล่อและค้ำยันจากปลายคานเข้ามาข้างใน เพื่อให้คานมีพฤติกรรมการรับแรงยังเหมือนเดิม ทำให้โครงสร้างคอนกรีตไม่เกิดการแตกร้าวหลังจากที่ถอดแบบและค้ำยันออกมา

ระยะเวลาในการถอดแบบ
เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว คอนกรีตก็จะเริ่มก่อตัวภายใน 24 ชั่วโมงแรกนี้ จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนใดๆ กับโครงสร้างส่วนนั้นโดยเด็ดขาดการเทคอนกรีตนั้น ถ้าไม่สามารถเทให้เสร็จได้ในคราวเดียว ก็ให้หยุดตามที่กำหนดดังนี้
* สำหรับเสา ให้เทถึงระดับ 2.50 ซ.ม. ต่ำจากท้องคานหัวเสา
* สำหรับคาน ให้เทถึงกลางคาน และหยุดในแนวตั้งฉากเท่านั้น
* สำหรับพื้น ให้เทถึงกลางแผ่น และหยุดในแนวตั้งฉากเท่านั้น
เมื่อจะเทคอนกรีตใหม่ต่อจากที่เคยหยุดไว้ ให้กระเทาะหน้าคอนกรีตเก่าและแปรงด้วยแปรงลวด ล้างด้วยน้ำสะอาด จากนั้นใช้น้ำปูนซีเมนต์ผสมทรายลาดให้ทั่วรอยต่อก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ต่อไป

สำหรับการถอดแบบหล่อส่วนโครงสร้าง จะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบกำหนดเวลาหลังจากการเทคอนกรีตแล้วดังนี้

* แบบข้างกำแพง,ข้างเสา,ข้างคาน กำหนดวันอย่างน้อย 2 วัน
* แบบล่างรองรับท้องพื้น กำหนดวันอย่างน้อย 7 วัน
* แบบท้องพื้นเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางพื้นต่ออีก กำหนดวันอย่างน้อย 21 วัน
* แบบล่างรองรับท้องคาน กำหนดวันอย่างน้อย 14 วัน
* แบบท้องคานเมื่อถอดแล้วให้ค้ำยันกลางคานต่ออีก กำหนดวันอย่างน้อย 14 วัน
หมายเหตุ : ระยะเวลาการถอดแบบตามนี้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่านั้นกรณีใช้คอนกรีตกำลังสูง อาจถอดแบบได้เร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบกำหนด


////////////////////////////////////////////

.......................................................

ที่มา  : CPAC
        : บริษัท เอ็นทีคอนกรีต จำกัด NT Concrete คอนกรีตผสมเสร็จ ปทุมธานี
        : ช่างเทพ GODTECHNICIAN DESIGN
        : บทความ ใน tumcivil.com


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)