ขั้นตอนการวาง การยาร่อง การวางเหล็กตะแกรง การเทคอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) พื้นสำเร็จรูป อ่าน 1,940

ขั้นตอนการวาง การยาร่อง การวางเหล็กตะแกรง การเทคอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) พื้นสำเร็จรูป

กรณี Hollow Core
 ขั้นตอนการวางพื้นสำเร็จรูป กรณี Hollow Core

1. เมื่อจะเข้าทำการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปผู้ก่อสร้างควรที่เช็คและตรวจสอบปรับระดับหลังคาน ที่จะวางแผ่นพื้นให้ได้ระดับและสะอาดเรียบร้อยเสียก่อน เพื่อจะวางแผ่นพื้นได้สะดวกรวดเร็วและเพื่อป้องกันการแตกร้าวของแผ่นพื้นด้วย

2 นำแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาจัดวางเรียงชิดกันโดยตลอดตามแบบที่ระบุไว้ ต่อจากนั้น ควรยาร่องรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีเศษวัสดุ ตกลงในร่อง ซึ่งยุ่งยากต่อการเก็บขึ้นภายหลัง

3. ผูกเหล็กตะแกรงขนาด 6 มม. เป็นตะแกรงระยะห่าง @ 0.25 ม. หรือ wire mesh ขนาด4มม. @ 0.20ม.ที่ส่วนบนแล้วเท คอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete) หนาตามที่แบบกำหนด ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตรและให้มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก/ตร.ซม. แล้วปาดหน้าให้เรียบหรือขูดสากหากจะปูกระเบื้อง

4. หลังจากเทคอนกรีตทับหน้าแล้วควรบ่มน้ำหรือบ่มวิธีอื่น ๆ ต่อไปอย่างน้อย 24 ชม

การยาร่อง (Grouting) พื้นสำเร็จรูป Hollow Core

การยาร่องพื้นสำเร็จรูป Hollow Core คือ การอุดรอยต่อตามความยาวเรียงกันระหว่างแผ่นพื้น วัสดุที่ใช้ในการยาร่องคือ Mortar ซึ่งเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ น้ำและทรายในอัตราส่วน 1:1:4 โดยปริมาตร การยาร่องนี้ให้ประโยชน์มากเพื่อการกระจายน้ำหนักระหว่างแผ่นพื้นสำเร็จรูป

การวางเหล็กตะแกรง

เมื่อทำการจัดวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปและทำการยาแนวร่องระหว่างแผ่นพื้นด้วย Mortar แล้วเสร็จ ควรปัดกวาดเศษวัสดุที่อยู่บนพื้นออกให้หมด แล้วจึงจัดวางเหล็กตะแกรงและเหล็กเสริมพิเศษอื่นใดที่กำหนดไว้ ก่อนทำการเทคอนกรีตทับหน้า

การเทคอนกรีตทับหน้า (Topping Concrete)

เมื่อทำการจัดวางเหล็กตะแกรงเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบที่กำหนดไว้แล้วให้ทำความสะอาดแผ่นพื้นอีกครั้งโดยการฉีดน้ำ เพื่อล้างเศษวัสดุต่าง ๆอีกครั้ง จากนั้นให้เทคอนกรีตทับหน้าหนาตามแบบกำหนด ตามข้อแนะนำในการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นหลังคาหรือดาดฟ้า เนื่องจากหลังคาหรือดาดฟ้าเป็นส่วนที่ต้องถูกแสงแดด ถูกฝน (ได้รับความร้อนจัดและเย็นจัดในทันที จึงมักทำให้เกิดรอยแตกร้าว จึงควรปฏิบัติก่อนการเทคอนกรีตทับหน้าดังนี้คอนกรีตทับหน้าควรเทให้หนากว่าปกติ ส่วนที่บางที่สุดไม่ควรน้อยกว่า 5ชม. และผสมน้ำยากันซึม ควรใช้ SLUMP ต่ำเพื่อลดการแตกร้าวจากการหดตัวของผิวคอนกรีต เหล็กเสริมในคอนกรีตทับหน้าควรถี่ขึ้นและระมัดระวังในการวางตำแหน่งเหล็กเสริมกันแตกให้ใกล้ผิวบนมากที่สุด โดยระยะห่างจากเหล็กถึงผิวบนไม่ควรเกิน 2 ซม. เพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในบริเวณผิวบน จากนั้นควรยาร่อง Mortar ให้เต็มล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีตทับหน้าไม่เกิน 30 นาที (ไม่ควรใช้วิธีเทคอนกรีตทับหน้าแล้วให้ไหลลงไป) และต้องปรับความลาดเอียง (Slope) ให้ดีอย่าให้น้ำขังได้ สุดท้ายควรบ่มคอนกรีตอยู่ตลอดเวลาประมาณ 7 วัน

.......................................................

ที่มา : dconproduct.com
       : jorakay.co.th
       : ชมรมวิศวฯ จุฬา 07
       : บทความ ใน tumcivil.com


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)