เหล็กเสริมพิเศษที่มุมนอกพื้นสองทาง (Exterior Corner) สำหรับช่างหน้างาน อ่าน 135

......................................................

 

เหล็กเสริมพิเศษที่มุมนอกพื้นสองทาง (Exterior Corner) สำหรับช่างหน้างาน

มีเทคนิคเล็กน้อยหน้างานในมุมของผู้ออกแบบมาฝากเพื่อนช่าง ซึ่งบางท่านเคยสอบถามมา กรณีพื้นสองทาง มุมนอก (Exterior Corner)

ในกรณีพื้นสองทาง โมเมนต์บิดที่เกิดขึ้นจะมีผลก็เฉพาะที่แผ่นพื้นที่อยู่มุมนอก (Exterior Corner) ซึ่งจะเกิดการแตกร้าวใต้พื้นตามแนวเส้นทแยงมุมที่ลากจากมุมนอก และบนพื้นตามแนวตั้งฉากกับรอยร้าวใต้แผ่นพื้น

ดังนั้นจึงต้องเสริมเหล็กพิเศษที่มุมนอกทั้งด้านบนและล่างออกไปจากมุมในแต่ละทิศทางเป็น ระยะหนึ่งในห้าของความยาวของด้านยาวดังแสดงในรูป

เหล็กเสริมด้านบนจะขนานกับเส้นทแยงมุมจากมุมนอกและเหล็กล่างจะตั้งฉากกับเส้นทแยงมุม แต่เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างอาจเสริมเหล็กในแนวที่ขนานกับด้านสั้นและยาวก็ได้ดังรูป โดยปริมาณเหล็กเสริมพิเศษนี้ต้องมีปริมาณเท่ากับที่ต้องการสำหรับโมเมนต์บวกมากที่สุดในแผ่นพื้นนั้น

หวังว่าเทคนิคการเสริมเหล็กพิเศษนี้ จะทำให้เพื่อนช่างเข้าใจพฤติกรรมของพื้นสองทางได้มากขึ้น (กรณีพื้นสองทาง มุมนอก (Exterior corner)

......................................................

ที่มา : หนังสือการออกแบบ ค.ส.ล. ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช
       : blog.bru.ac.th
       : บทความ ใน tumcivil.com

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)