เอกสารการบรรยาย การสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต อ่าน 1,109

เอกสารการบรรยาย การสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต

เผื่อเป็นประโยชน์ ไม่มาก...ก็น้อย ครับ

โดย คุณ ติณณภัทร์ โทวะดี (Halcrow PDI Limited)


ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (TumCivil.com)


นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน


 

 


คำแนะนำ

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)