เอกสารการสอน วิชา วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) อ่าน 187

เอกสารการสอน วิชา วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

เผื่อเป็นประโยชน์ ไม่มาก...ก็น้อย ครับ

โดย ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์

ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (www.surames.com)


สามารถดาวน์โหลดและอ่านได้ที่นี่ (Gooshared.com)


นำเสนอเพื่อการศึกษา / เป็นประโยชน์กับเพื่อนชาวไทย+ลาว / ต่างแดน


 



คำแนะนำ!! / Note และ หมายเหตุสำหรับการดู VDO บนเว็บ

ยังมีอีกมาก.....ท่านลองไปค้นหาใน หน้าบทความ / สาระต่างๆที่นี่ จะมี VDO และ สื่อต่างๆอยู่มากนะครับ

คำแนะนำ!! สำหรับการดูวิดีโอ Online นี้ อาจจะใช้เวลานานอยู่บ้าง ขึ้นกับความเร็วของ Internet ของท่าน

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)