" เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด " อ่าน 2,875

" เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด "

โดย รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ

งานเก๋า 2016 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 3)

  
 เอกสารส่วนหนึ่งของเอกสาร

งานเก๋า 2016 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้งที่ 3)
 


รายละเอียดเอกสาร......


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)