" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ " อ่าน 1,155

" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น .ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ "

โดย .ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์


 เอกสารส่วนหนึ่งของการอบรม

การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลัง (Post-Tensioned Slab Design) รุ่นที่ 1
 


รายละเอียดเอกสาร......


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)