รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น อ่าน 8,043

รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น

โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ส.ย.8303, คุณชาย แสงไสว ส.ย.8611, คุณวิโรจน์ ลิชนะเธียร ส.ย.10940

 

สมาชิกกลุ่ม Ebook


ดาวน์โหลด PDF +   เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


รูปเนื้อหารายการนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดาวน์โหลด PDF +   เอกสารรายการนี้ได้ที่นี่
 


TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)