" การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast " อ่าน 5,082

" การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast "

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม 
 เอกสารส่วนหนึ่งของการอบรม

"การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงานระบบเปียก / Wet Joint) รุ่นที่ 4"
 


รายละเอียดเอกสาร......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TumCivil.com Article and Media Section for Education

คะแนน:
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post Comment)